آیا کودکان به کرونا دچار می شوند؟

در پیک اول کرونا، یعنی دوره اولی که کرونا شروع به قربانی گرفتن بود بیشتر افرادی که درگیر این ویروس شده بودند افراد مسن و بزرگترها بودند. تعداد کودکان در این میان بسیار انگشت شمار و اندک بود. به همین دلیل این شبهه به وجود آمد که کودکان به این ویروس دچار نمی شوند. به همین دلیل رعایت مردم و استفاده بچه ها از ماسک و محصولات بهداشتی خیلی کم بود. اصلا ماسک کودک با اندازه استاندارد در بازار دیده نمی شد. اما متاسفانه و در جهش دومی که این ویروس داشت کودکان زیادی در بین جان باختگان بودند. این آمار نگران کننده شرکت ها را مجبور کرد این محصولات را برای بچه ها نیز تولید کنند. امروز دیگر شیلد و ماسک و محصولات دیگر برای مراقبت از کودکان وجود دارد.

همانطور که گفتیم پس از این که مشخص شد این ویروس سن و سال و زن و مرد نمی شناسد نگاه مردم به آن نغییر کرد. اینک دیگر مسئولین نیز از طریق رسانه ها به مردم گفتند که کودکان از چه سنی ماسک بزنند و ماسکی که برای بچه ها استفاده می شود باید چگونه باشد. همچنین گفته شد که تا چه مقدار از بچه ها در برابر ویروس کرونا باید محافظت شود.

خوشبختانه با رسانه ای شدن اهمیت مراقبت از بچه ها در این ایام و افزایش تولیدات مرتبط خانواده ها از کودکانشان بیش از قبل مراقبت کردند. همین موضوع باعث شد نگرانی ها از بابت افزایش تلفات کودکان بسیار کمتر شود. بچه های معصومی که همگی برای خانواده هایشان عزیز و دوست داشتنی هستند. مرگ کودکان خردسال برای همه ما ناگوار است. آن هم این گونه که بدانیم اگر اندکی بیشتر مراقب بودیم کودکمان پرپر نمی شد. در این ایام باید بسیار هواسمان به بچه ها باشد. باید تا جایی که می توانیم آنها را با خود از خانه خارج نکنیم. باید هواسمان باشد که به جایی دست نزنند و دست های آلوده شان را به صورتشان نزنند تا به کرونا دچار نشوند.


/ 0 نظر / 17 بازدید